povedzte nám o vašich problémoch

povedzte nám o vašich plánoch

a my nájdeme pre vás riešenia

Trestný čin neodvedenia dane a poistného a účinná ľútosť

Všeobecné súdy účinnú ľútosť musia vykladať širšie, v prospech páchateľa, a to aj pokiaľ ide o dobrovoľnosť jeho konania pri naprávaní škodlivého následku zločinu.

Účinná ľútosť vyjadruje záujem štátu na riadnom plnení daňovej povinnosti, ktorý je nadradený záujmu trestného postihu páchateľov skrátenia (neodvedenia) dane.

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 316/2011