povedzte nám o vašich problémoch

povedzte nám o vašich plánoch

a my nájdeme pre vás riešenia

vždy v pravý čas

Vigilantibus iura scripta sunt, alebo právo patrí bdelým, je klasická zásada platná od rímskych čias, podľa ktorej sa ochrana poskytuje len tým subjektívnym právam, o ktoré ich držitelia dbajú, aktívne ich vykonávajú a v prípade potreby vymáhajú. Zanedbávané práva po čase zanikajú, alebo sa stávajú nevymožiteľnými.

Dnes je takmer nemožné v návale pracovných povinností venovať náležitú pozornosť svojim osobným veciam. My to vieme a preto neustále bdieme nad vašími právami.


oblasŤ poradenstva

 • Obchodné a občianske právo

Komplexné poradenstvo podnikateľským subjektom. Zakladanie, zmena a rušenie obchodných spoločností. Ra-cionalizácia a optimalizácia vnútropodnikového prostredia. Znižovanie daňového zaťaženia.

 • Vymáhanie pohľadávok

Posúdenie vymožiteľnosti pohľadávok. Súdne a mimosúdne vymáhanie. 

 • Poradenstvo pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
 • Poradenstvo v oblasti developerskej a realitnej činnosti
 • Poradenstvo pri verejnom obstarávaní
 • Rodinné právo
 • Pracovné právo

Poradenstvo pri organizačných zmenách, pri prijímaní nových zamestnancov a pri skončení pracovného pomeru.

 • Trestné právo

Zastupovanie v trestnom konaní. Obhajoba. Účasť pri úkonoch trestného konania.

 • Zastupovanie v súdnych konaniach
 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
 • Alternatívne riešenie sporov
 • Mediácia

prvá Konzultácia

Nemusíte sa obávať výdavkov. Prvá konzultácia je bezplatná, preto nás neváhajte kontaktovať.naši klienti o nás

Nie je nad to, keď sa niekto vyzná vo svojej práci a dokáže Vám poradiť. Sú situácie, keď potrebujeme niekoho, kto nám pomôže vyriešiť problémy.

Marián Šoka, IT špecialista

...

Riešil som s nimi viaceré osobné aj pracovné veci. Všetko prebiehalo podľa mojich očakávaní a to dnes vôbec nebýva samozrejmosťou. 

Anton Valihora, manažér