povedzte nám o vašich problémoch

povedzte nám o vašich plánoch

a my nájdeme pre vás riešenia

kto sme...

Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Brada, s.r.o. je obchodná spoločnosť zameraná na poskytovanie profesionálnych právnych služieb na vysokej úrovni. Našimi klientmi sú podniky a organizácie pôsobiace tak v súkromnom sektore ako aj v oblasti verejnej správy.

JUDr. Jaroslav Brada je advokát s niekoľkoročnou praxou najmä v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného a trestného práva. Právne služby poskytoval najmä v oblasti záväzkových právnych vzťahov, aktívne zastupoval klientov na súdnych pojednávaniach, tiež realizoval zakladanie, zmenu a zrušovanie obchodných spoločností, ďalej zastupoval v priestupkovom konaní, zabezpečoval komunikáciu s orgánmi činnými v trestnom konaní, zabezpečoval vypracovanie trestných oznámení a realizoval úkony prípravného konania, poskytoval pracovnoprávne poradenstvo a poradenstvo pri vypracovaní interných vnútropodnikových noriem a poradenstvo pri verejnom obstarávaní.


Trvale spoupracujúci advokáti:

JUDr. Lenka Charvátová ukončila štúdium na fakulte práva Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2008. Následne získavala prax bankového právnika v pobočke zahraničnej banky, kde pracovala na pozícii legal and complianec officer. Neskôr sa rozhodla preniknúť do práva hlbšie a nastúpila na dráhu advokácie. Advokátske skúšky absolvovala v roku 2013, od kedy advokáciu vykonáva samostatne so zameraním na oblasti občianskeho a obchodného práva. Výkon advokácie je pre ňu v prvom rade poslaním a až v druhom rade povolaním. Nie je jej cudzí ani princíp filantropie a pri výkone advokácie sa vždy snaží zohľadniť všetky faktory týkajúce sa konkrétneho klienta tak, aby bola právna pomoc poskytnutá maximálne v jeho prospech.